درباره ما

هلدینگ فرتاک یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فعالیت‌های نوین، اثر بخش و تسهیل‌گر
در زمینه تجارت بین‌الملل با بهر‌ه‌‌‌‌گیری از تجارب و سوابق ارزنده مؤسسین و گروه‌های تخصصی بازرگانی در حوزه‌های گوناگون و گسترده در
عرصه بین‌المللی حضور قدرتمند و فعال دارد.
گروه شرکتهای فرتاک در راستای ارائه هر چه بهتر و قوی‌تر خدمات و محصولات به طیف وسیع نیاز‌های مشتریان و در جهت گسترش
فعالیتها، خدمات و محصوالت به ایجاد فرصتهای گوناگون زیر اقدام نموده است:
– ارائه خدمات و اجرای سیستمهای امنیتی، دوربین‌های مدار‌‌‌ بسته، دوربین‌های جاده‌‌ای و ثبت تخلفات رانندگی
– واردات و خدمات پس از فروش تجهیزات مخابراتی، گوشی‌های موبایل و اقالم الکترونیکی
– واردات و صادرات انواع محصوالت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
– واردات، صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
– ایجاد و توسعه فضاهای نوین گردشگری و تفریحی در خشکی و دریا
– گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها برای شرکتها
– تأمین، تولید و صادارات انواع محصوالت غذایی
– تأمین و صادرات انواع فلزات و سنگهای معدنی
– ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی
– ترخیص از گمرکات

Scroll to top